Teknisk specifikation

VMZINC er en kvalitets-titanzink, fremstillet af elektrolytisk finzink, bestående af 99,995 % zink legeret med kobber og titanium.

VMZINC overholder alle de specifikationer, der er angivet i EN988-standarden, men vi er med vores PREMIUMZINC-kvalitetsmærke gået et skridt videre.
 
Denne certificering sikrer et endnu højere kvalitetsniveau end EN988-certificeringen. PREMIUM-mærket stiller strengere krav til visse målværdier, især planhed, kemisk sammensætning og visse mekaniske egenskaber (bøjetest ved 4°Erichsen-prøve), som ikke er angivet i EN988-standarden.

 

  

Materialeegenskaber/fysik Egenskaber
Massefylde 7.2 kg dm³
Varmeudvidelseskoefficient (parallel med valseretning) 0.022 mm/m/°C
Smeltepunkt 420°C
Rekrystalliseringstemperatur < 300°C
Varmeledningsevne 110 W/(m.K)
Elektrisk ledeevne 17 MS/m
Fare for gnister Gnistfri
Magnetisk egenskaber Diamagnetisk

 

 

Certificeringer:

Vores administrations-og produktionsfaciliteter er certificeret efter ISO 9001 for både produkter og tjenesteydelser.

Vores 3 vigtigste produktionssteder er certificeret ISO 14000 for kvaliteten af ​​sin politik for miljøbeskyttelse.