Patinering

ZINC NATUR BY VMZINC (blank zink)
Patina er en betegnelse for den overflade, der udvikles på zinkoverfladen, når den påvirkes af atmosfæren og antager en musegrå farve. Patina er et lag zinkkarbonat, der fremkommer ved at zinkoverfladen reagerer med luftens ilt, hvorved der dannes zinkoxid.

Ved påvirkning af vand, i form af regn eller luftens indhold af fugt, dannes zinkhydroxid, som reagerer med luftens indhold af kuldioxid (CO2) og danner basisk zinkkarbonat, der har den ”musegrå” farve. Overfladen er vanduopløseligt, tæt og giver en stor beskyttelsesgrad.

Denne naturlige patineringsproces begynder umiddelbart efter montering eller den atmosfæriske eksponering, og efter en årrække vil den blanke zink fremstå med den eftertragtede grå farve.

Zink til tage, facader, tagrender og inddækninger vil normalt patinere i et forholdsvis jævnt, men dog beskedent tempo, afhængig af påvirkningerne fra vejrliget og det miljø zinken er udsat for. Denne patineringsproces vil betyde, at farven på zinken, i en periode, kan fremstå uensartet i overfladen. Dette er normalt og med tiden vil det udjævne sig og danne en jævn patineret overflade.

Der går som udgangspunkt 3-6 år før den blanke zink har dannet det endelige lag af patina, der giver den eftertragtede grå farve. Men tidshorisonten er meget afhængig af påvirkningerne fra atmosfære og miljø og kan derfor strække sig ud over dette. Indtil patineringen bliver homogen, kan der opstå store nuanceforskelle, pletter, striber m.v., hvilket er en naturlig reaktion fra zinken. Der kan også være forskel i patineringsudviklingen fra én produktion af zinken til en anden. 

QUARTZ-ZINC by VMZINC 
QUARTZ-ZINC er en almindelig blank zink, der har gennemgået en kemisk proces i produktionen. Processen ændrer overfladen til den tilnærmelsesvise grå farve, som blank zink normalt vil få efter lang tids eksponering.

Vi betegner QUARTZ-ZINC’en som forpatineret. Den forpatinerede, grå overflade vil derfor ikke nævneværdigt ændre farve i forbindelse med den fortsatte patineringsproces, der sker efter montering på byggeriet. QUARTZ-ZINC, der har været udsat for vejrlig i en længere periode, kan fremtræde en anelse lysere end umiddelbart efter monteringen. 

ANTHRA-ZINC by VMZINC
ANTHRA-ZINC, der ved levering har en mørk antracitgrå farve, har ligeledes gennemgået en kemisk proces i produktionen, der har forandret zinken til den mørkegrå farve.

Den forpatinerede ANTHRA-ZINC vil langsomt ændre overflade til en lysere tone – nærmest mørk skiftergrå. Efter mange års eksponering, hvor overfladen bliver slidt, vil farven i nogle tilfælde komme tættere på QUARTZ-ZINC farven, der er zinks naturlige patineringsfarve, eller farven på zinkkarbonat.


PIGMENTO by VMZINC og Strat by VMZINC
Da PIGMENTO og STRAT overfladerne er lakerede vil disse ikke patinere på en måde som tradionelle overflader, idet lakken yder en høj grad af beskyttelse af overfladen. PIGMENTO og Strat vil derfor bevare det oprindelige udtryk i meget lang tid uden væsentlig ændring af udseendet.