Produkt garanti

Der ydes som standard en 10 års produktgaranti på alle zinkprodukter, solgt af Umicore.

Der kan på udvalgte projekter ydes en forlænget produktgaranti på de zinkprodukter Umicore  har solgt, og som er anvendt på det pågældende byggeri.

Garantien dækker alene fejl og mangler der kan henføres til produktion eller håndtering af zinken hos Umicore.